6 Organisatie

6.1 Highlights 2022

Er is in 2022 veel gebeurd en we kunnen helaas niet alles in dit kwaliteitsrapport uitgebreid beschrijven. Daarom dit overzicht “highlights 2022” met unieke gebeurtenissen...

6 Organisatie

6.2 Cliënten in getallen

...

6 Organisatie

6.3 Medewerkers in getallen

...

6 Organisatie

6.4 Financieel verslag

De Raad van Toezicht heeft het jaardocument 2022 goedgekeurd in de vergadering van 12 mei 2023. Klik hier om het financieel verslag 2022 te openen in pdf...

6 Organisatie

6.5 Onvrijwillige zorg

Alle 22 cliënten waarbij onvrijwillige zorg werd toegepast wonen binnen Gors. Bij deze cliënten is in 13 situaties een vorm van onvrijwillige zorg toegepast. Bij 7 cliënten...

6 Organisatie

6.6 Meldingen incidenten cliënten

Het aantal incidentmeldingen is iets gestegen ten opzichte van 2021. Dit zijn vooral de medicatiemeldingen. De medicatiemeldingen zijn er in verschillende categorieën, zoals ...

6 Organisatie

6.7 Calamiteiten

In 2022 zijn negen kwesties en incidenten intern onderzocht. Vervolgens zijn vier situaties gemeld bij de toezichthouders, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en/of de GGD. ...

6 Organisatie

6.8 Klachten

Naast de genoemde kwesties behandeld door de cliëntvertrouwenspersoon WZD en de klachtenfunctionaris zijn er in 2022 geen klachten behandeld door de klachtencommissie Zeeland...

6 Organisatie

6.9 Privacy

In 2022 is er in samenwerking met BDO Accountants & Adviseurs vooral achter de schermen hard gewerkt aan de informatiebeveiliging binnen Gors. Er is met een plan van aanpa...