6 Organisatie

6.6 Meldingen incidenten cliënten

6.6 Meldingen incidenten cliënten.

Het aantal incidentmeldingen is iets gestegen ten opzichte van 2021. Dit zijn vooral de medicatiemeldingen. De medicatiemeldingen zijn er in verschillende categorieën, zoals medicatie geweigerd door cliënt. Of medicatie wel gegeven, maar niet (of verlaat) afgetekend. De geneesmiddelencommissie bespreekt deze incidentmeldingen regelmatig. En bekijkt of hier leerpunten uit zijn te halen. Over deze punten wordt het managementteam geïnformeerd.
De meldingen van agressie tussen cliënten, onderverdeeld in zwaar en minder zwaar werden in 2022 opgevolgd door de gedragsdeskundige en de zorgregisseur. Uit de analyse op de zwaar gemeld meldingen blijkt dat er 2 meldingen dubbel zijn gedaan. Er zijn dus 2 meldingen in plaats van 4. Er blijkt 1 melding niet te bestaan. En 1 melding wordt als agressie tussen cliënten minder zwaar gekwalificeerd. De overige situaties werden intern onderzocht om tot leerpunten te komen. Zowel over de situatie als het proces en de opvolging hiervan.
In 2022 werd er verder onderzocht wat nodig is om het incidentenproces verder te optimaliseren. Het werkproces is in het nieuwe elektronisch cliëntdossier aangepast en geoptimaliseerd.