6 Organisatie

6.5 Onvrijwillige zorg

6.5 Onvrijwillige zorg.

Alle 22 cliënten waarbij onvrijwillige zorg werd toegepast wonen binnen Gors. Bij deze cliënten is in 13 situaties een vorm van onvrijwillige zorg toegepast. Bij 7 cliënten was er sprake van onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties, zie artikel 15 WZD. Dit betekent dat door onvrijwillige zorg ernstig nadeel werd voorkomen. Deze vorm van onvrijwillige zorg is onvoorzien en niet structureel. Er blijft een toenemende bewustwording op de toepassing van onvrijwillige zorg.

De lopende toepassingen van onvrijwillige zorg zijn conform het stappenplan van de Wet Zorg en Dwang (WZD) vormgegeven. Ook voor deze vormen wordt nog gekeken naar verdere afbouwmogelijkheden of alternatieven in de toekomst. Als we de totale cliëntenpopulatie van Gors bekijken, is het aantal cliënten waarbij sprake is van onvrijwillige zorg zeer klein. Het blijft belangrijk om iedere medewerker bewust te maken van de toepassing van onvrijwillige zorg.