6 Organisatie

6.3 Medewerkers in getallen

6.3 Medewerkers in getallen.

Totaal waren er 728 medewerkers in 2022 inclusief 27 stagiaires en 32 BBL-ers.
Van de medewerkers zijn er 109 man en 619 vrouw.
In 2022 waren er 302 vrijwilligers bij Gors. 186 waren vrouw en 116 waren man.
Er waren 182 medewerkers begeleider 3, 190 medewerkers begeleider 4 en 23 coördinerend begeleiders.
595 medewerkers primaire proces.
133 medewerkers ondersteunende diensten.
Er waren 2 artsen voor verstandelijk gehandicapten, 3 verpleegkundigen 6, 7 verpleegkundigen 4 voor medische zorg op locatie.
Het aantal gedragsdeskundigen was 10 en er waren 10 zorgregisseurs.