6 Organisatie

6.1 Highlights 2022

6.1 Highlights 2022.

Er is in 2022 veel gebeurd en we kunnen helaas niet alles in dit kwaliteitsrapport uitgebreid beschrijven. Daarom dit overzicht “highlights 2022” met unieke gebeurtenissen, vieringen, herdenkingen, organisatieontwikkelingen en andere noemenswaardige momenten.

ONDERWERP

Tekst

foto

1.Triple-C trainingen in volle gang

Veel teams zijn in 2022 van start gegaan met het volgen van de Triple-C training. In aanloop naar deze systeemtraining voeren zij gesprekken om te kijken naar de verschillende rollen binnen de teams.

2.Warm welkom voor Wijkhuis Zierikzee

De wijk Poortambacht in Zierikzee heeft sinds begin 2022 een eigen Wijkhuis. De werkleerlocatie die voorheen bekend stond als lunchroom De Punt is daarmee een centraal punt in de wijk geworden.

3.De Opstap ook in Krabbendijke

We kregen de vraag van Ter Weel of we in Krabbendijke iets soortgelijks als De Opstap in Goes konden realiseren. Dat konden we wel! We kijken waar de medewerkers zich in willen ontwikkelen en luisteren naar hun wensen. De eerste ervaringen binnen de dagbesteding zijn positief.

4.In memoriam: Jaap Hulstein

Het trieste bericht in januari 2022 over het overlijden van Jaap Hulstein liet ons niet onberoerd. Ruim 31 jaar was hij een gepassioneerde bestuurder; samenwerkingsgericht en daardoor zowel binnen Gors als in Zeeland een ‘bruggenbouwer’. Waarden die hij belangrijk vond, waren: ‘regie bij de cliënt’, ‘mensgerichte ondersteuning’ en optimale ‘verbinding’.

5.Online banenmarkt

Vanwege de toen geldende coronamaatregelen namen wij op woensdag 9 februari deel aan de online banenmarkt “Werken in Zeeland”. Veel mensen waren nieuwsgierig naar de mogelijkheden van werken bij Gors. We gingen met hen in gesprek en enkelen solliciteerden direct!

6.Ontdekdezorgweek 2022

In het kader van de jaarlijkse ontdenkdezorgweek konden op dinsdag 22 maart 2022 geïnteresseerden zich inschrijven voor onze beweegactiviteit in Activiteitencentrum Oosterschelde (Goes). Of voor een oriëntatie gesprek op ons kantoor.

7.Vasthouden & Versterken

Veel collega’s waren benieuwd en hadden vragen over de zaken die binnen woonteams gaan veranderen in het kader van de ontwikkeling ‘Vasthouden en Versterken 2022-2023. We organiseerden via online Teams sessies op 17 en 21 maart. Voor iedereen die toen niet kon aansluiten of ‘m nog een keer wilde zien, was de sessie op ons sociale intranet terug te zien.

8.Sloe centrale sponsort renovatie tuin Activiteitencentrum Oosterschelde

Bij het Activiteitencentrum Oosterschelde in Goes is een prachtige nieuwe tuin met wandelpad en sportspelen-veldje aangelegd. Gesponsord door Sloe centrale in Vlissingen. Nu zijn er meer mogelijkheden voor bewegingsactiviteiten voor cliënten. Door de mooie, opgeruimde buitenruimte met een veilig wandel- en belevingspad.

9.Gors neemt deel aan de Zeeuwse Zorg Coalitie

Ook Gors neemt deel aan de Zeeuwse Zorgcoalitie. Belangrijkste doel is om te kijken hoe we de Zeeuwse zorg voor iedereen toegankelijk kunnen houden in deze tijden van personeelskrapte. Dat doe je niet alleen door personeel te werven maar ook door te kijken hoe je de zorgvraag in Zeeland zou kunnen verminderen.

10.Fit 2 Work

Tijdens de Fit2Work week op 7, 8 en 9 juni werden voor medewerkers van de Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsnetten maar liefst 114 gratis workshops georganiseerd. Veel Gors-medewerkers deden mee en/of lieten zich inspireren op de vitaliteitsmarkt met onder andere stoelmasseurs en een smoothiefiets.

11.Samenwerking Gors, Tragel en Zuidwester bij medische cliëntzorg

Op 19 september ondertekenden de bestuurders van Gors, Tragel en Zuidwester een samenwerkingsovereenkomst. Die had als doel de medische zorg van mensen met een verstandelijke beperking die verblijven bij de drie organisaties in Zeeland duurzaam te verbeteren.

12.YourSurprise start leerwerktraject met Gors

In september startten YourSurprise en Gors samen een leerwerktraject om inwoners van Schouwen-Duiveland met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. De deelnemers gaan aan de slag bij de cadeauwinkel YourSurprise maar krijgen hierbij wel begeleiding van Gors. Het leerwerktraject is maatwerk en duurt zo lang als de medewerker nodig heeft tot maximaal één jaar.

13.Bij het NAH café word je begrepen

“In onze gesprekken met cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) komt steeds hetzelfde naar voren. Zij hebben behoefte om lotgenoten te ontmoeten en willen graag deelnemen aan de maatschappij. Omdat het voor veel van hen lastig is om zelf naar een restaurant, vereniging of wijkcentrum te gaan, ontstond het idee om iets voor hen te organiseren. Dat doen we sinds dit najaar onder de naam NAH Café Zeeland.”

14.“Mijn vrijwilligerswerk brengt me energie en vrolijkheid”

We werken samen met vele betrokken, enthousiaste en vooral onmisbare vrijwilligers. We bieden veel verschillende mogelijkheden voor hen. Zo is Elza actief bij Vrije Tijd om de twee weken aanwezig bij het Eethuis. “Ik krijg daarvoor energie en vrolijkheid terug. Ik vind het iedere keer weer leuk om bij Brugzicht te zijn.”

15.Cliënten voelen zich betrokken bij Oekraïne

Sabrine Carp-Schrier en Lennard de Heer organiseerden een inzamelingsactie voor Oekraïne. Sámen met de cliënten van de Beethovenlaan in Goes. Sterker nog, het was op initiatief van de cliënten dat de actie tot stand kwam. “Na het zien van de televisiebeelden van al het oorlogsgeweld voelden zij sterk de behoefte iets te doen. En met succes, we hebben in twee dagen tijd heel veel opgehaald.”

16.Een duofiets brengt fietsplezier voor twee

Samen fietsen is niet alleen heel leuk, het zet je ook daadwerkelijk in beweging! Met die gedachte in haar achterhoofd besloot Pauline van de Pas, begeleider op locatie Beethovenlaan Goes, een aanvraag te doen voor een duofiets bij Stichting vrienden van voorheen stichting ZLG. “Het was superleuk om te horen dat de aanvraag werd goedgekeurd!. En het zou fijn zijn als we nog wat (fiets)vrijwilligers zouden weten te vinden, zodat ook zij met de bewoners op stap kunnen gaan.

17. Herontwikkeling Brugzicht/Wijkhuis Zierikzee

De plannen voor herontwikkeling van het huidige locatie Brugzicht/Wijkhuis Zierikzee zijn gemaakt. De nieuwe locatie wordt naar verwachting opgeleverd in de zomer van 2024. En zal bestaan uit 27 wooneenheden en meerdere ruimtes voor werken/dagbesteding en ontmoeting. Tijdens sloop en nieuwbouw wordt vanaf begin 2023 verhuisd naar een tijdelijke huisvesting voor dagbesteding.

18.Stichting Fonds J. Weil sponsort een veiligere buitenruimte

Het viel begeleider Stefan van den Hurk op dat de bestrating rond De Cirkel en de Populierenstraat in Goes met een aantal ingrepen een stuk veiliger zou zijn. Aanzienlijke investeringen aan terreinen of gebouwen worden echter goed tegen elkaar afgewogen. Gelukkig zijn er sponsormogelijkheden die Stichting Fonds J. Weil biedt. De aanvraag voor het verbeteren van de bestrating en het plaatsen van een hek werd gehonoreerd. Deze financiële bijdrage komt ten goede aan alle cliënten, die op deze locaties wonen en/of hun dagbesteding hebben.

19.Succesvolle Outsider Art Fair voor De Kaai

Galerie-Atelier De Kaai in Goes was in september van dit jaar voor het eerst aanwezig op de Outsider Art Fair in Parijs. Begeleider Hetty Schaart en haar collega’s Iris de Maaker en Evelien Cornelisse hadden voor deze beurs het werk van twee kunstenaars meegenomen, namelijk van Mohamad Abo Zarraa en Kar Hang Mui. Van beiden werd een werk verkocht. “Zo’n verkoop is natuurlijk leuk, maar we beschouwen het vooral als een erkenning voor de kunstenaar en voor onszelf.”

20.Deelname Zorg voor Energie 2022

In de zorgsector wordt veel energie gebruikt. Daarom is de energiecampagneweek ‘Duurzame Zorg’ opgezet. Deze energiecampagneweek was van 10 tot en met 14 oktober 2022, waaraan meer dan 175 zorginstellingen een kostenbesparende campagne inzetten tegen energieverspilling. Natuurlijk is Gors ook van de partij! Andrea Klap (Raad van Bestuur): “Dat we als Gors besparen op energieverbruik voelt voor ons vanzelfsprekend. Dat doen we met z’n allen; cliënten, hun verwanten, medewerkers, onze samenwerkingpartners, noem maar op. En niet alleen nu maar ook in de toekomst.