3 Zorgaanbod

3.1 ’We planten een Triple-C zaadje dat hopelijk gaat groeien’

3.1 ’We planten een Triple-C zaadje dat hopelijk gaat groeien’.

“Ik vind het superleuk om als trainer Triple-C mijn bijdrage te leveren aan de introductie van dit model. Als trainer plant je als het ware een zaadje bij de verschillende teams in de hoop dat het tot groei komt. Naar mijn idee past Triple-C heel goed bij Gors. Het enthousiasme dat ik voel, breng ik graag over op mijn collega’s.”

Daniëlle Dekker werkt als teamcoach binnen Gors. Ze maakte bij een andere werkgever al eens kennis met Triple-C en had zich er ook zelf al verder in verdiept. De oproep van Gors om je aan te melden als trainer was in haar geval dus niet aan dovemans oren gericht. Gelijktijdig met drie andere collega’s meldde ze zich aan. Samen volgden zij het Train de Trainer – programma. In oktober van dit jaar startten zij de eerste Triple-C dagen binnen Gors.

Kennismaken
Daniëlle vertelt dat ervoor gekozen is om het trainingsprogramma op te bouwen met vijf trainingsdagen. Omdat het om een systeemtraining gaat sluit de manager en de orthopedagoog in principe alle dagen aan. “We starten steevast met een tweedaagse. Daarin laten we de teams kennismaken met Triple-C en de manier waarop we menselijke behoeften als uitgangspunt nemen bij het denken, kijken en begeleiden van cliënten. Ook bieden de eerste twee dagen ruimte om te investeren in het team. We merken dat de teams het druk hebben; er wordt veel van ze gevraagd. Naast Triple-C speelt bijvoorbeeld ook de invoering van een nieuw elektronisch cliëntendossier (ECD). Bovendien ervaren we natuurlijk allemaal de krappe, personele bezetting. Vaak zie ik bij de tweedaagse dat de teams als het ware wat terughoudend enthousiast starten. Gaandeweg worden ze blij met de ruimte die ze krijgen om over cliënten te praten.”

Samen oefenen
In het trainingsprogramma is voor de teams steeds voldoende ruimte ingebouwd om aan de slag te gaan met hetgeen ze geleerd hebben. Dit betekent dat de derde trainingsdag pas na een maand of langer wordt ingepland. En datzelfde geldt voor dag vier en vijf van de Triple-C training. “Na de eerste twee dagen hopen we dat teams al voorzichtig met Triple-C aan de slag gaan. Ze kunnen het al meenemen in hun dagdagelijkse werkzaamheden, maar bijvoorbeeld ook in het teamoverleg. Zoals met veel zaken, is ook dit een kwestie van oefenen. Op de derde dag zoomen we met name in op de cliënt. We gaan in op de mogelijk onvervulde menselijke behoeften van cliënten die ten grondslag kunnen liggen aan bepaald (ongewenst) gedrag. De teams krijgen daarna de opdracht mee om anders te kijken naar cliënten. Meer concreet: niet langer inzoomen op probleemgedrag maar juist de menselijke behoeften als uitgangspunt nemen.”

Werkwijze borgen
De vierde en vijfde trainingsdag worden respectievelijk besteed aan het team en aan het organisatiemodel. Daniëlle: “We zoomen in op het team en op de individuele teamleden. Aan de orde komen vragen als: Wie ben je? Hoe sta je in je werk? Wat heb je nodig om je werk goed te doen? De vijfde dag staat de vraag centraal hoe het team, samen met de gedragsdeskundige, coördinerend begeleider en manager, Triple-C gaat borgen in hun werk en in de organisatie.”

Ook in simpele veranderingen
Daniëlle vertelt dat zij inmiddels enkele tweedaagse trainingen achter de rug heeft, met verschillende teams en verschillende interacties. “Ik vind het leuk, maar natuurlijk ook best spannend. Gelukkig zijn we met vier trainers en ervaren we hetzelfde. Wat ik mooi vind is dat je bij de meeste teams aanvankelijk wat verwarring ziet over waar we naartoe gaan. Gaandeweg de twee dagen trechteren we dit en komt er zo’n ‘aha-moment’. Ik word erg enthousiast als het teams lukt om direct de denktrant van Triple-C waar te maken. “Ik deel graag het voorbeeld van het team die ondersteuning bood aan een bedlegerige cliënt, die onrustig was omdat hij geen inzicht had in zijn dagindeling. Het team verplaatste zijn agenda van de woonkamer naar de slaapkamer, waar hij continue verbleef. Hiermee sluiten zij perfect aan bij de behoefte van de cliënt. Het is een mooi voorbeeld dat Triple-C ook in simpele veranderingen kan zitten.”