1 Home

1.2 Samenvatting en verbeteringen

1.2 Samenvatting en verbeteringen.

1 Home

1.2.1 samenvatting ervaringen

In het kwaliteitsrapport kijken we zoals ieder jaar weer terug op het afgelopen jaar, we staan stil bij de zaken die goed zijn gegaan en de punten die beter kunnen. In het afgelopen jaar heeft de invo

1 Home

1.2.2 samenvatting feiten & cijfers

Naast het vertellen is er in het rapport ook aandacht voor het zogenaamde “tellen”, in het meer cijfermatige deel van het rapport “organisatie” genoemd. Onder het laatste tabblad van het rappo

1 Home

1.2.3 verbeteringen – wat gaan we volgens jaar anders doen

Wat gaan we anders doen: Wat gaan we anders doen? Al met al zijn er weer veel verschillende punten om trots op terug te kijken, naast dat er in dit rapport onderwerpen ter sprake zijn gekomen die