1 Home

1.1 Voorwoord.

1.1 Voorwoord..

In 2022 konden we ons echt weer richten op de inhoud van ons werk. Na uitgebreide voorbereidingen konden we nu volle kracht starten met Triple-C, onze nieuwe basisvisie. Al onze medewerkers worden hierin getraind. Het is een grote en dure exercitie maar ongelooflijk waardevol! In 2020 hoorde we al van de eerste teams hoe zij na de training met een andere mindset naar hun cliënten gingen kijken. Zij proberen niet de focus op probleemgedrag en de beheersing daarvan te leggen maar op de onderliggende behoefte van de cliënt. Ook ontstaat er een gezamenlijke taal die helpend is in het vasthouden van die mindset.

Ondertussen hadden we te maken met hoog verzuim en daardoor grote druk op roosters. Dat geeft veel stress op de locaties. We hebben vooral ingezet op maatregelen die moeten voorkomen dat die stress ontstaat. Met de pilot Tonos uit ons project “Efficiënte zorginzet en roostering” proberen we roosters te optimaliseren. En door zaken anders in te richten kijken we veel beter vooruit en anticiperen we op dit soort situaties. Inzet van uitzendpersoneel of ZZP-ers was helaas wel nodig in 2022 en de kosten hiervan legden druk op de financiële situatie

Financieel spannend was het ook met de voorbereidingen van ons nieuwbouwproject aan de Scheldestraat in Zierikzee. Voortdurend stijgende bouwkosten maakten dat we steeds opnieuw moesten afwegen of dit nog de juiste keuze was. Inmiddels zijn we blij dat de sloop is gestart en zien we het bouwtraject met vertrouwen tegemoet.

Met het traject Vasthouden en Versterken hebben we een organisatorische verbeterslag ingezet. Het maken van ondersteuningsplannen is in het team zelf gelegd, bij de begeleiders 4. Om coördinatie, besluitvorming en organisatie in de teams te verbeteren, is de functie van coördinerend begeleider in het leven geroepen. In 2022 zijn er 14 gestart. Zij vormen samen met de gedragsdeskundige en de manager de ‘driehoek’. Vanuit de principes van Triple-C kijken zij samen naar de ondersteuning van onze cliënten en de organisatie daaromheen. Deze veranderingen gingen ten koste van de functie van zorgregisseur. We zijn blij dat deze mensen, met al hun waardevolle kennis en ervaring, vrijwel allemaal binnen Gors een andere mooie functie hebben gevonden.

Gedurende 2022 is ook besloten om van 2 naar 1 bestuurder te gaan. We kondigden aan dat Karin Smit per 1 maart 2023 stopt als bestuurder bij Gors en ondergetekende daarmee de enige bestuurder blijft. Het afscheid van Karin werd begin 2023 georganiseerd.

2022 stond tevens in het teken van de voorbereidingen om over te gaan op een nieuw elektronisch cliëntdossier (ECD). Een nieuw systeem was een goed moment om dat helemaal in te richten vanuit de principes van Triple-C. Inmiddels zien we al dat het systeem ons biedt wat we ervan hoopten. Het is veel gebruiksvriendelijker en overzichtelijker dan ons vorige ECD en ondersteunt echt onze zorgprocessen.

Trots kijk ik terug op 2022, een jaar waarin we met grote uitdagingen te maken hadden en we tegelijkertijd de focus op de kwaliteit van zorg konden houden. Dat is waar het om gaat; de ondersteuning van mensen bij het gewone leven, uitgaand van hun behoeften. Dit rapport geeft inzicht in die kwaliteit. We laten u graag zien wat we doen, wat we leren en aan welke verbeteringen we werken.

Andrea Klap
Raad van bestuur